Program je dotací pro vlastníky či stavebníky rodinných domků na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí.

Tento program podporuje:

A jaký je proces získání dotace?

  1. Vyplníte žádost o dotaci a přiložíte potřebné přílohy (mimo jiné projekt stavebních prací).
  2. SFŽP během tří týdnů žádost zkontroluje. V případě nedostatků vás vyzve k doplnění. Je-li žádost v pořádku, SFŽP ji akceptuje.
  3. Od okamžiku, kdy je vaše žádost akceptována, musíte do dvanácti měsíců u existujících domů a do 24 měsíců u novostaveb provést stavební činnost.
  4. Po dokončení stavebních prací musíte doložit doklady, na jejichž základě bude možné uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
  5. SFŽP doklady během tří týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k doplnění. Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení ministrovi životního prostředí, který o udělení dotace rozhoduje.
  6. Pokud s tím bude ministr souhlasit, zašle vám SFŽP smlouvu, která stanoví konkrétní podmínky dotace. Pokud smlouvu podepíšete, vyplatí vám SFŽP dotaci.

Neváhejte si přečíst nejčastější dotazy nebo se zeptat na bezplatné telefonické lince (tel. 800 260 500).