UPOZORNĚNÍ: Informace na tomto webu platí pouze pro žádosti podané na stavební úřad do 30. června 2024. Na aktualizaci webu pro žádosti podané od 1. července 2024 podle nového stavebního zákona pracujeme.
Máte postaveno v souladu s projektem, provedli jste veškeré zkoušky a měření, stěhujete se do domu a píšete pozvánky kamarádům na první grilovačku? Tak nezapomeňte napsat ještě znovu i na stavební úřad, chcete přece, aby váš dům měl přidělené číslo popisné. Označení domu číslem popisným urychlí příjezd např. v případě nutnosti příjezdu záchranné služby nebo hasičů.

Co budete řešit?