Zasadit strom, postavit dům… Někteří lidé si chtějí svůj domek postavit sami. V takovém případě se připravte, že celá stavba bude trvat déle. Zvažte, zda se cítíte být dostatečně silní na zařízení všeho, co je pro stavbu potřebné — komunikace s úřady, shánění stavebního materiálu a řemeslníků, ladění harmonogramu stavebních prací, řešení závad. Odměnou za toto vypětí vám však mohou být nižší náklady, než které byste zaplatili stavební firmě. A hlavně ten pocit, že jste si sami postavili dům.

Výhody:

Nevýhody:

Povinnosti, které v souvislosti s realizací stavby máte, začínají nikoli zahájením výstavby, ale již v okamžiku její přípravy. Jsou uvedené ve stavebním zákoně (§ 152160 stavebního zákona) a je třeba se s nimi podrobně seznámit, protože nesplnění zákonných povinností je klasifikováno jako přestupek.

Z těchto povinností mimo jiné vyplývá, že stavebník: