UPOZORNĚNÍ: Informace na tomto webu platí pouze pro žádosti podané na stavební úřad do 30. června 2024. Na aktualizaci webu pro žádosti podané od 1. července 2024 podle nového stavebního zákona pracujeme.
Máte podanou žádost se všemi potřebnými přílohami? Pak je možné, že je většina práce za vámi. Po podání žádosti je míč na straně stavebního úřadu, vy můžete jeho činnost spíše jen sledovat a být připraveni k součinnosti, pokud by stavební úřad požadoval nějaké doplnění. A kdyby to stavebnímu úřadu příliš dlouho trvalo? I s tím se můžete vypořádat.

Co budete řešit?