UPOZORNĚNÍ: Informace na tomto webu platí pouze pro žádosti podané na stavební úřad do 30. června 2024. Na aktualizaci webu pro žádosti podané od 1. července 2024 podle nového stavebního zákona pracujeme.
Hotovou projektovou dokumentací vaše spolupráce s projektantem nekončí. Projektant vás bude provázet i nadále při shánění všech souhlasů a dalších papírů, které pro stavbu domku potřebujete. Před získáním povolení ke stavbě potřebujete souhlasy od sousedů a stanoviska vlastníků sítí i různých dotčených orgánů. Může to být náročné, ale vidina vašeho nového domku vám pomůže překonat i případné nesnáze.

Co budete řešit?