Jelikož stavíte povolenou stavbu, měli by být vaši sousedé s projektem stavby seznámení. Na některé věci však můžete přijít až přímo při provádění stavby, např. že kvůli stavbě musíte vstoupit na sousedův pozemek a jinak to prostě nejde. Vždy se pokuste se sousedy dohodnout. Nebude-li dohoda možná, můžete vstup na sousední pozemek řešit způsoby, které podrobně popisujeme v kapitole Povolení stavět ze sousedního pozemku.

Dávejte si pozor na to, aby sousedův pozemek neztratil v průběhu výstavby náležitou oporu. K tomu může dojít např. při provádění výkopových prací. Pokud stabilitu okolních pozemků nečekaně ohrozíte, musíte přijmout opatření, která stabilitu dodatečně zajistí.

Snažte se také omezit imise, které mohou ze stavebních prací plynout a obtěžovat vaše okolí — ať už je to prach, hluk, kouř, voda nebo vibrace.