Důvodem pro vyvolání sousedského dialogu může být i existence objektivních okolností. Jednou z nich je růst rostlin a s nimi spojené důsledky promítající se i na sousední nemovitosti — příroda se prostě řídí svými zákonitostmi a kořeny či větve tak lidmi vymezené hranice vlastnictví nerespektují a rostou i k sousedům. Nezbývá, než přírodu respektovat a případné obtíže, které přesahující kořeny či větve způsobí, řešit konstruktivně a s nadhledem.

Když stromy přesahují na váš pozemek

Požádejte souseda o odstranění přesahujících kořenů nebo větví a domluvte se na provedení prací v určité lhůtě. Sami tak můžete učinit pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

Domluvte se také na tom, co s odstraněnými částmi uděláte. Jinak platí, že kořeny ani větve si nemůžete ponechat, jejich vlastníkem je soused.

Jiné prorůstající rostliny než stromy můžete sami odstranit bez dalšího vyjednávání. Jedinou podmínkou je, že tak učiníte šetrným způsobem.

Když soused sází těsně u vašeho pozemku

Pokud pro to máte rozumný důvod (např. možné budoucí poškození vedlejší stavby kořeny vzrostlého stromu), můžete požadovat, aby soused stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků nesázel. Pokud už soused stromy vysadil nebo je nechal vzrůst, můžete po něm požadovat, aby je odstranil (toto pravidlo platí pouze pro stromy vysázené po 1. lednu 2014). Odstranění požadovat nemůžete, pokud se na sousedním pozemku nachází les nebo sad, nebo když strom tvoří tzv. rozhradu (např. plot) nebo se jedná o strom zvláště chráněný.

Před vlastním kácením stromu je potřebné se informovat na obecním úřadě, zda je nutné žádat o vydání povolení ke kácení (povolení se nevyžaduje např. ke kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí).

Nový občanský zákoník stanoví přípustnou vzdálenost od společné hranice pozemků 3m pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m a 1,5m pro ostatní stromy. Před tímto pravidlem má však přednost úprava místních zvyklostí.

Když sousedovo jablko spadne na vaši zahradu

Klidně si na něm pochutnejte a třeba za něj i v duchu sousedovi poděkujte… Platí, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.