Jestliže vám doručili souhlas s ohlášením stavby, gratulujeme, máte právo postavit stavbu podle projektové dokumentace. Souhlas má účinnost ode dne jeho doručení. Stavět začít můžete, ale nemusíte — tedy nebudete platit pokutu, když nakonec stavět nebudete. Ale po tom všem vyřizování by to byla docela škoda, no ne?

Stavební práce musíte zahájit do dvou let od doručení souhlasu, jinak povolení s provedením stavby přestane platit a budete muset ZNOVA jednat se stavebním úřadem. Prodloužení této lhůty není možné.

Za zahájení stavby se nepovažuje, když na pozemek navezete materiál a jednou kopnete do země. Na místě musí být jasné, že se staví a že se staví to, co úřad povolil. Zahájení stavby je uskutečnění takových prací na pozemku, které jednoznačně směřují k realizaci stavby podle vydaného stavebního povolení a ověřené dokumentace.

Určitě nezapoměňte předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a na viditelném místě u vstupu na staveniště dát štítek s informací o tom, že je stavba povolena.

Možná během prací zjistíte, že potřebujete něco postavit jinak, než je naplánované ve schváleném projektu. V kapitole změny stavby se dozvíte více o tom, zda je to možné a jak postupovat.

Může se stát, že s vydaným souhlasem s ohlášením stavby nebudou souhlasit vaši sousedé. Mohou jej napadnout podnětem k přezkumnému řízení, který posoudí stavebnímu úřadu nadřízený krajský úřad nebo magistrát. Také mohou podat žalobu ke krajskému soudu (podrobnosti najdete v tiskové zprávě ombudsmana). Pokud se cokoli z toho stane, nemusíte čekat na výsledek a stavební práce můžete zahájit. Je to ale trochu nepříjemné. I když pro vás všechno dobře dopadne, budete bydlet vedle člověka, který váš dům v sousedství nechce.