Je to tady, máte před sebou samotné povolení stavby. V předchozích kapitolách jsme se vám snažili ukázat, co všechno musíte zařídit a připravit před tím, než vůbec budete o povolení žádat. Pravdou je, že každý domek i pozemek je jiný, a tak spousta věcí může být ve vašem konkrétním případě trochu jinak. Ale to nevadí, protože stavební úřad vás vždy vyzve k doplnění toho, co je potřeba. Takže se ničeho nebojte a jdeme na to.

Povolení stavby vydává obecní či městský úřad, v jehož obvodu se má budoucí rodinný dům nacházet. Ne každý z obecních či městských úřadů je však zároveň stavebním úřadem, proto se podívejte do seznamu, ať víte, na koho se obrátit.

Povolení rodinného domu můžete získat několika způsoby, které mají své výhody a nevýhody. Podrobněji vám popíšeme pouze ta povolení, která jsou pro stavbu rodinného domu nejčastější a nejjednodušší cestou. Pro všechna povolení musíte na stavební úřad, který rozhoduje o povolení stavby ve dvou fázích:

  1. umístění stavby, tj. zda může stavba v navrhovaném místě existovat
  1. provedení stavby, tj. zda může být stavba navrhovaným způsobem postavena

Umístění stavby povoluje stavební úřad:

  1. vydáním územního souhlasu,
  1. vydáním územního rozhodnutí,
  1. uzavřením veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí.

Provedení stavby pak stavební úřad povoluje:

  1. vydáním souhlasu s ohlášením,
  1. vydáním stavebního povolení,
  1. uzavřením veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení.

Územní souhlas (1) a souhlas s ohlášením (4) nebo územní rozhodnutí (2) a stavební povolení (5) lze vydat buď postupně, tedy jedno po druhém ve dvou různých písemnostech, nebo najednou, kdy stavební úřad vydá jednu písemnost povolující umístění i provedení stavby současně.

Co budete řešit?