Stavebnímu úřadu občas trvá dlouho, než pod náporem žádostí rozhodne. Vy ale nemusíte jen sedět a čekat, můžete nadřízený úřad zažádat o opatření proti nečinnosti. Nadřízený krajský úřad či magistrát může stavebnímu úřadu přikázat, aby v určené lhůtě konal, anebo svěří věc jinému stavebnímu úřadu, případně rozhodne sám. Toto se týká situace, kdy žádáte o územní rozhodnutí či stavební povolení — tedy když se účastníte řízení.

V klasickém procesu povolení stavby (územní řízení, stavební řízení), může také stavební úřad řízení přerušit, a to tak, že vám doručí listinu usnesení o přerušení řízení. Proti té se můžete do patnácti dnů odvolat.

Přerušení nastává zejména:

Důvodem pro přerušení řízení naopak nejsou jiné typy námitek, jako třeba námitka souseda, že mu váš rodinný dům zastíní zahradu, že jej bude vaše stavba obtěžovat hlukem nebo že váš domek bude ošklivý. Tyto námitky úřad v rámci řízení posuzuje, ale není nutné, aby přerušil řízení a odkázal vás na soud. Při jednání se sousedem vám může být nápomoce, mediátor nebo advokát.