Abyste mohli váš čerstvě dostavěný dům užívat, nemusíte mít speciální povolení stavebního úřadu (kolaudaci). Stavební úřad tak užívání dokončeného domu nepovoluje. Přesto však nezapomeňte před nastěhováním do domu provést všechny předepsané zkoušky a měření (tlakové zkoušky, revizní zprávy apod.). Od 12.3.2020 pak platí nová povinnost, na kterou rovněž myslete — jste povinni neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu, že jste stavbu domu dokončili (a k ohlášení doložit geometrický plán).

I když dům není nutné kolaudovat, neznamená to, že dům můžete dostavět, jak chcete. Jestliže dostavíte dům tak, že není v souladu s projektem, není to určitě v pořádku. Pokud stavební úřad tuto situaci kdykoliv v budoucnu zjistí (kontrolní prohlídkou apod.), zahájí řízení o odstranění nepovolené části stavby a uloží vám pokutu.