Na co si dát při vybírání pozemku pozor?

 1. Pozorujte, jak vypadá lokalita a jaká je její občanská vybavenost (doprava, školství, zdravotnictví, obchod a služby).
 2. Zjistěte, co se bude s lokalitou dít v budoucnosti. Prostudujte si územní plán, regulační plán, územní studie.
 3. Vaše bydlení mohou ovlivnit i vzdálenější stavby (dálnice, silnice, letiště, továrna či zemědělská produkce).
 4. Samozřejmě prostudujte, jaké jsou vaše sousední stavby (jejich druh, funkce, odstupové vzdálenosti, stínění…).
 5. Zkontrolujte právní stav pozemku a dobře prostudujte katastr nemovitostí. Zjistíte zde, kdo je vlastníkem či spoluvlastníkem pozemku, zda se k pozemku nevážou nějaká omezení (věcné břemeno, hypotéka…), nebo zda není veden o vlastnictví pozemku nějaký spor.V takových případech by se vám koupě vybraného pozemku nemusela vyplatit. Elektronicky můžete základní informace získat nahlédnutím do katastru, originál listu vlastnictví s podrobnostmi (tzv. LV čili „elvéčko”) získáte za úplatu na Czech POINTu nebo na katastrálním úřadu.
 6. Podívejte se na parametry pozemku — jaký jmá tvar a jakou velikost či orientaci na světové strany a také to, zda se pozemek nachází v rovinatém nebo svažitém terénu.
 7. Mnoho starostí už lidem nadělala příjezdová cesta k pozemku a její napojení na veřejnou komunikaci. Portál veřejné správy vám poradí, jak si s napojením na infrastrukturu poradit, a přečtěte si také článek o tom, na co si lidé v souvislosti s příjezdovou cestou stěžují ombudsmanovi.
 8. Zásadní jsou také inženýrské sítě (elektřina, voda, kanalizace, plyn), jejich kapacita, kolaudace a nutnost vedení přípojky přes pozemek nebo více pozemků v cizím vlastnictví.
 9. Zjistěte si více o stabilitě podloží pozemku, o stavu podzemních vod nebo existenci bývalé skládky blízko pozemku. Pozor, v České republice na mnoha místech přirozeně uniká z půdy radioaktivní radon. Zjistěte si proto jeho hodnoty na pozemku, aby se vám stavební práce neprodražili.
 10. Možnost stavět na pozemku také ovlivňují záplavová území, ochranná pásma (dálnice, silnice, železnice, vedení vysokého napětí, kabelů, vodovodů, plynovodů, ale třeba i lesa), chráněné krajinné oblasti nebo zemědělský půdní fond. Přečtěte si o tom více.
 11. Ptejte se budoucích sousedů, jak se v místě žije. V noční době mohou být v lokalitě problémy s hlukem nebo se zde v minulosti vyskytly nečekané záplavy. Také je dobré zjistit, jestli sousedé v oblasti nevedou nějaké spory — třeba o příjezdovou cestu nebo proti výstavbě spalovny.