Díky Domku polopatě máte představu o tom, co vše je nutné zařídit a na co si dát pozor, když stavíte rodinný dům. Největším pomocníkem při samotném procesu stavby vám však bude projektant. Proto ho vybírejte uvážlivě.

Zkuste si projít seznam projektantů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo České komory architektů. Vzhledem k tomu, že projektant pro vás kromě vytvoření projektu může zařídit i komunikaci se stavebním úřadem, může být finančně výhodnější, pokud projektant sídlí v blízkosti místa, kde se bude v budoucnu váš rodinný dům nacházet.

Před oslovením projektanta se vyplatí opatřit si o něm reference a podívat se na stavby, které dosud naprojektoval. Smlouvu s projektantem vám pomůže sepsat advokát (advokát se vám v procesu stavby hodí často).

Konzultujte s projektantem své představy o podobě rodinného domu. Na základě vašeho zadání projektant vytvoří projektovou dokumentaci, za jejíž správnost je zodpovědný a kterou se bude stavba řídit. Projektant vám však může pomoci i jinak, může například zařídit:

Projektant má znalosti stavebních předpisů, technických norem a pokud již v místě vašeho rodinného domu projektoval jiné stavby, má i potřebné znalosti místních poměrů. Může vám proto již předem říci, jestli jsou vaše představy o budoucím rodinném domě reálné. Pokud nejsou, pomůže vám přizpůsobit vysněný domek do podoby, která bude odpovídat podmínkám území, pozemku a místním poměrům.