Vyplňte formulář a předejte jej stavebnímu úřadu. Číslo popisné sice nepřiděluje stavební úřad, ale obecní úřad, vy však komunikujete se stavebním úřadem, který se už postará o zbytek — úřady si to spolu vyřeší.

Druhým způsobem, jak můžete stavební úřad informovat o dokončení domu, je vyplnění formuláře Ohlášení dokončené stavby. Pokud zvolíte tuto cestu, nemusíte už vyplňovat žádost o přidělení čísla popisného.

Co je potřebné k žádosti přiložit?

Projdou u stavebního úřadu jakékoliv změny v dokumentaci?

Stavební úřad aktuálně platnou dokumentaci skutečného provedení stavby porovná s původně povoleným projektem a zjistí, jaké odchylky jste provedli. V případě nepodstatných odchylek přijme stavební úřad vámi předloženou novou dokumentaci. U jiných odchylek zahájí stavební úřad řízení o odstranění nepovolené části stavby a může udělit také pokutu.

Kdo mi cedulku s číslem popisným vydá?

Cedulku si pořizuje sám každý vlastník domu, umístí ji na viditelném místě domu a je povinen ji udržovat v řádném stavu. Za nedodržení této povinnosti může být udělena pokuta. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.