Výborně, máte souhlas stavebního úřadu s tím, že na svém pozemku můžete mít domek. A to přesně v těch místech, jak je zakreslen v projektové dokumentaci, protože vydaný územní souhlas již nelze měnit. Tím, že jste územní souhlas získali, jste mimo jiné zhodnotili svůj pozemek.

Územní souhlas je povolení umístění stavby a neřeší dílčí technické detaily stavby. Abyste mohli začít kopat do země, potřebujete ještě povolení provedení stavby — souhlas s ohlášením nebo stavební povolení. Kdybyste stavět začali, bude váš domek černá stavba a stavební úřad vám uloží pokutu a zahájí s vámi řízení o odstranění nepovolené stavby.

Povolení provedení stavby musíte získat nejpozději do dvou let ode dne vydání územního souhlasu. Ten totiž platí právě dva roky a prodloužení této doby není možné. Čekání na poslední chvíli se nevyplácí, když termín nestihnete, budete muset absolvovat celý proces vydávání územního souhlasu ZNOVU.

Může se stát, že s vydaným územním souhlasem nakonec nebudou souhlasit vaši sousedé. Mohou jej napadnout podnětem k přezkumnému řízení, který posoudí stavebnímu úřadu nadřízený krajský úřad nebo magistrát. Také mohou podat žalobu ke krajskému soudu. Pokud se cokoli z toho stane, nemusíte čekat na výsledek a můžete žádat o druhý stupeň povolení stavby — povolení provedení.