Při stavbě domku můžete dostat pokutu, když nedodržíte stanovená pravidla. Můžete ji dostat vy, anebo další subjekty, které jsou do stavby zapojené — stavbyvedoucí, projektant atd. Za ně ale pokuty platit nemusíte.

Pokutu za stavební přestupky ukládá stavební úřad, který tak může učinit několika způsoby. Obvykle zahájí klasické řízení. Dojde vám dopis s informacemi o zahájení řízení, poté se provedou důkazy, většinou i ústní jednání a nakonec úřad vydá rozhodnutí — buď vás zprostí obvinění, anebo musíte zaplatit pokutu.

Stavební úřad může pokutu uložit také příkazem. To však jen v případě, kdy považuje situaci za natolik jasnou, že není třeba provádět důkazy. Pokud s příkazem nesouhlasíte, můžete podat odpor, jímž je příkaz zrušen a uskuteční se klasické řízení. Stavební úřad může vydat příkaz i na místě, když provádí na stavbě kontrolu. To však jen tehdy, pokud obviněný se svou vinou a s uložením pokuty souhlasí. Pozor, pokud budete souhlasit, nemůžete se již proti příkazu odvolat, ani podat odpor.

Za jaké přestupky můžete dostat pokutu?