Možná, že byste chtěli část svého domku občas někomu krátkodobě pronajmout. Je to samozřejmě možné, ale musíte si dávat pozor na rozsah této činnosti. Rodinný dům je stavbou, která slouží k bydlení a bydlet v domě není to samé, jako v něm krátkodobě ubytovávat cizí lidi.

Pobyt „cizích” osob v rodinném domě je samozřejmě přípustný a normální. S bydlením jsou nerozlučně spjaty návštěvy, jejich přespávání, několikadenní oslavy za přítomnosti mnoha (desítek) účastníků, případně i dlouhodobé ubytování osob, jimž můžete volné pokoje svého rodinného domu přenechat. To vše je běžnou součástí bydlení v rodinném domku.

Pokud však chcete svůj rodinný dům pronajímat ke krátkodobému ubytování cizích osob, budete k tomu v určitých případech potřebovat souhlas stavebního úřadu. Svou stavbu totiž můžete užívat jen k povolenému účelu. Když v domku stále bydlíte, můžete jeho menší část někomu krátkodobě pronajímat. Rodinný dům zůstane rodinným domem a bude užíván povoleným způsobem, pokud je více než polovina jeho podlahové plochy určena k trvalému rodinnému bydlení.

Ve chvíli, kdy chcete větší část domu používat jako ubytovací zařízení, dochází již k činnosti, která nepatří mezi povolené způsoby využití rodinného domu. Stavební úřad musíte předem požádat, aby vám tento nový způsob užívání odsouhlasil. Více o tom dohledáte v kapitole Když nechcete v domě jenom bydlet.

Při užívání domku v rozporu s povoleným účelem vám od stavebního úřadu hrozí pokuta ve výši až 500 000 Kč.