Pro ohlášení ani žádost o změnu stavby před jejím dokončením neexistuje oficiální formulář, ale na internetu dohledáte celou řadu vzorů pro inspiraci. Se sepsáním těchto podání vám může pomoci projektant. Projektant vám také musí zpracovat projektovou dokumentaci změn stavby.

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením musí obsahovat zejména:

Důležité je, zda se změna stavby před jejím dokončením týká stavby, která byla ohlášena, nebo povolena, a dále to, zda jí mohou být dotčení ostatní účastníci řízení (zejména sousedé). Rovněž je významný rozsah změn stavby.

  1. Nepodstatné změny stavby — Dojde-li při provádění stavby k nepodstatným odchylkám, vyznačte je v dokumentaci skutečného provedení stavby a předejte stavebnímu úřadu společně s ohlášením dokončené stavby. I takové změny stavby je ale dobré oznámit stavebnímu úřadu ještě před jejich provedením, neboť jen tak budete mít jistotu, že nedojde ke komplikacím.
  2. Změny stavby, která byla ohlášena — U ohlášení stačí změny opět pouze ohlásit. V takovém případě postupujte podle pravidel pro ohlašování staveb, což znamená, že můžete zamýšlené změny stavby provést, pokud stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášených změn. Na to má 30 dnů od podání písemného ohlášení.
  3. Změny stavby, která byla povolena — O takových změnách stavby povede stavební úřad řízení na základě vaší žádosti. Řídí se pravidly pro stavební řízení. Účastníky takového řízení jsou osoby, které se účastnily původního řízení o povolení stavby a jejichž práv se změny stavby dotýkají. Účastníci řízení mohou proti změně stavby podat námitky a dotčené orgány mohou podat připomínky. Stavební úřad musí rozhodnout bezodkladně, v jednoduchých případech max. do 30 dnů, ve složitých do 60 dnů. V rozhodnutí může stanovit podmínky pro provedení změn stavby.
  4. Změny stavby, které je možné schválit v průběhu kontrolní prohlídky — Pro některé, zejména menší a nekonfliktní změny stavby, není třeba souhlasu s ohlášením změny stavby ani povolení. Postačí, když o nich rozhodne stavební úřad na místě při kontrolní prohlídce. V takových případech můžete o změnu stavby požádat při kontrolní prohlídce a stavební úřad o ní také na místě rozhodne. Musí však být splněny tyto podmínky: