UPOZORNĚNÍ: Informace na tomto webu platí pouze pro žádosti podané na stavební úřad do 30. června 2024. Na aktualizaci webu pro žádosti podané od 1. července 2024 podle nového stavebního zákona pracujeme.
Domek máte hotový, a proto je potřeba jej nechat zapsat do katastru nemovitostí. Postup zápisu se bude lišit podle toho, jestli je na vás napsaný také pozemek, na kterém jste si domek postavili, anebo jestli stavíte na cizím (nebo třeba rodinném, jak to běžně bývá).

Co budete řešit?