Možnost pro vás může být Nová zelená úsporám. Tato dotace spadá do dlouhodobého evropského Operačního programu Životní prostředí, který byl přijat vládou a schválen Evropskou komisí. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

Tento program podporuje:

Jak takovou dotaci získat?

Postup zjistíte podrobně na webu Nová zelená úsporám. Zjednodušeně bude proces vypadat asi takto:

  1. Rozhodnete se, zda si můžete dotaci dovolit, či ne. S každou dotací je spojena finanční spoluúčast, neboť na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu ukončíte.
  2. Vyplníte žádosti o dotaci a přiložíte potřebné přílohy (mimo jiné projekt rodinného domu).
  3. SFŽP během dvou až tří týdnů zkontroluje, zda má žádost správnou formu. Za další dva až tři týdny zkontroluje, zda jsou splněny také všechny technické požadavky. V případě nedostatků vás vyzve k doplnění.
  4. Pokud je vaše žádost celkově v pořádku, obdržíte emailem potvrzení (akceptaci). Od tohoto okamžiku běží lhůta 12-36 měsíců, během které musíte stavební práce provést a informovat o jejich provedení SFŽP.
  5. Poté obdržíte finální rozhodnutí o poskytnutí dotace. Peníze vám budou vyplaceny do tří týdnů od okamžiku, kdy SFŽP schválí vaše informace o provedení stavby (tj. schválí realizaci vámi provedené stavby) .

Jestli vás tato dotace zaujala, přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy, případně se v pracovní době neváhejte zeptat na bezplatné telefonické lince (tel. 800 260 500).