Mít k plánované stavbě souhlasy sousedů se vyplatí, a to nejen kvůli budování dobrých vztahů v místní komunitě. Stavební úřad totiž může váš domek povolit buď vydáním klasického územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo zjednodušeným způsobem, tedy vydáním územního souhlasu a odsouhlasením ohlášení stavby. Bez souhlasu sousedů však stavbu zjednodušeným způsobem nepostavíte. Je proto dobré sousedy předem oslovit a probrat s nimi váš záměr. S jejich souhlasem zkrátka postavíte stavbu rychleji a v jednodušším procesu.

K žádosti o územní souhlas a k ohlášení stavby musíte přiložit souhlasy všech sousedů, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni. Prakticky se jedná o všechny přímé sousedy. Pokud sousedíte např. s veřejným prostranstvím nebo komunikací, musíte získat souhlasy i těchto sousedů. Vlastní-li sousední pozemek město, musíte získat souhlas i od něj. Stejně tak potřebujete souhlas osob oprávněných ze služebností (věcných břemen) k sousedním pozemkům a stavbám (může to být např. služebnost pro provozovatele sítí nebo právo chůze nebo jízdy k sousednímu pozemku).

Písemný souhlas sousedů musíte mít vyznačený na situačním výkresu. Bez souhlasů vám stavební úřad územní souhlas ani souhlas s ohlášením nevydá, buďte proto připraveni i na hledání kompromisu. Je možné, že sousedé budou mít na vaši stavbu požadavky, např. v jakém odstupu od nich má stavba stát, jak budou orientována okna, jaké bude oplocení apod. Kompromis může v takovém případě zajistit jak bezproblémovou realizaci stavby, tak i dobré sousedské vztahy.

Pokud nezískáte souhlas sousedů, ještě to neznamená, že nemůžete stavět. V takovém případě však nemůžete využít jednodušších možností — územního souhlasu a ohlášení, ale budete muset požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V řízení pak budou mít sousedé postavení účastníků řízení a budou moci ke stavbě uplatňovat své námitky, které stavební úřad musí posoudit a rozhodnout o nich. Pokud stavební úřad stavbu povolí, budou moci sousedé podat odvolání.