Získat pro váš domek zjednodušená povolení (územní souhlas a souhlas s ohlášením) není tak složité, jak jste si zprvu mysleli? Máme pro vás dobrou zprávu, může to být ještě jednodušší. O územní souhlas a souhlas s ohlášením můžete požádat společně a povolení umístění i povolení provedení stavby tak můžete získat jedním tahem a hned začít stavět.

Výhody:

Nevýhody:

Pokud máte potřebné souhlasy i vyjádření a vše je v pořádku, stavební úřad vám vydá společný územní souhlas a souhlas s ohlášením. Případné nedostatky vám stavební úřad oznámí a vyzve vás k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Jestliže není možné územní souhlas vydat, pak se neformální proces mění na proces společného územního a stavebního řízení s pevně stanovenými pravidly, které musí stavební úřad dodržet. Bude to tedy pravděpodobně trvat delší dobu než 30 dnů. Novou žádost nemusíte podávat, stavební úřad vám sám doručí dokument usnesení o zahájení společného územního a stavebního řízení a tímto dnem je řízení zahájeno.

Vydaný společný souhlas je platný dva roky. V této lhůtě musíte začít svůj domek stavět. Dobu platnosti společného souhlasu nelze prodloužit.