Možná už před zahájením stavby víte, že budete muset některé stavební práce provést ze sousedova pozemku. Nejlepší samozřejmě je, když se na tomto se sousedem předem dohodnete. Vždycky to ale není možné. Proto můžete požádat stavební úřad, aby vám povolil provést opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Žádost, kterou nemusíte odevzdat na předepsaném formuláři (formulář neexistuje), můžete podat i ve chvíli, kdy už jste začali stavět. Pokud však předem víte, že budete muset na sousední pozemek, ušetřete si komunikaci se stavebním úřadem a podejte žádost o opatření na sousedním pozemku společně se žádostí o povolení stavby.

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (§ 141 stavebního zákona) je stavební úřad oprávněn uložit pouze ve veřejném zájmu. Jedná se o požadavek, aby:

Veřejným zájmem však není zájem na tom, abyste mohli stavební práce na svém rodinném domě provádět komfortnějším nebo ekonomičtějším způsobem.

Pokud vám stavební úřad vyhoví a sousedovi povinnost uloží, musíte dbát o to, abyste jej co nejméně rušili a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací máte povinnost uvést sousední pozemek do předchozího stavu, v opačném případě může soused požadovat náhradu vzniklé škody.

Pokud u stavebního úřadu neuspějete, ale vám nic jiného, než využití vedlejšího pozemku nezbývá, zkuste postupovat podle občanského zákoníku (§ 1022). Můžete po sousedovi v soudním řízení požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro stavební práce na vašem pozemku potřebné (např. umožnění vstupu na sousední pozemek, umístění stavební mechanizace). U soudu však nebudete úspěšní, pokud sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku převyšuje váš zájem na provedení stavby.

Věřte však, že je lepší mít takový pozemek a takový projekt stavby, který nevyžaduje provádět stavební práce z cizího pozemku. Vyhnete se tak komplikacím při povolování stavby i při stavbě samotné, nemluvě o tom, že díky tomu budete mít lepší vztah s novými sousedy.