První část máte za sebou, získali jste povolení stavebního úřadu s tím, že svém pozemku můžete mít domek. A to přesně v těch místech, jak je zakreslen v projektové dokumentaci. Současně může rozhodnutí obsahovat podmínky, které je nutné při umístění stavby dodržet. Tím, že jste územní rozhodnutí získali, jste mimo jiné zhodnotili svůj pozemek.

Územní rozhodnutí znamená (stejně jako územní souhlas), že máte povolení umístit na pozemku stavbu. Neřeší však dílčí technické detaily stavby. Abyste mohli začít kopat do země, potřebujete ještě povolení provedení stavby — souhlas s ohlášením nebo stavební povolení. Kdybyste stavět začali, bude váš domek černá stavba a stavební úřad vám uloží pokutu a zahájí s vámi řízení o odstranění nepovolené stavby.

Povolení provedení stavby musíte získat v době platnosti územního rozhodnutí, tedy většinou do dvou let ode dne nabytí právní moci. Datum právní moci zjistíte přímo na dokumentu — stavební úřad vám na požádání vyznačí na územním rozhodnutí razítko s datem nabytí právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad také prodloužit, musíte o něj ale včas (v době jeho platnosti, ne později) zažádat.

Územní rozhodnutí lze po vydání změnit. Žádost o změnu musíte odůvodnit a podat na stavebním úřadě. Ten ji projedná a část územního rozhodnutí nahradí novým územním rozhodnutím. Děje se tak v podobném procesu, jako jste již absolvovali. Tato změna však nemá vliv na dobu platnosti uvedenou v původním územním rozhodnutí. Proto na to pamatujte a chcete-li prodloužit i dobu platnosti, zažádejte současně i o to.

Může se stát, že s vydaným územním rozhodnutím nebudou souhlasit vaši sousedé nebo jiní účastníci řízení. A dokonce ani vám se nemusí líbit podmínky, které úřad v povolení stanovil. Proto proti němu můžete do patnácti dnů od doručení podat odvolání, o kterém rozhodne nadřízený krajský úřad či magistrát. Po odvolací lhůtě je možné podat podnět k přezkumnému řízení, který posoudí stavebnímu úřadu nadřízený krajský úřad nebo magistrát. Také se lze bránit podáním žaloby ke krajskému soudu.

Jakmile je územní rozhodnutí pravomocné (tj. po případném rozhodnutí o odvolání), můžete zažádat o druhý stupeň povolení stavby — povolení provedení stavby podáním ohlášení stavby (případné probíhající soudní řízení tomuto kroku nebrání).