Nový domek si nemůžete postavit kdekoli. Aby bylo možné ovlivňovat podobu určitého území, existují územní a regulační plány, které jasně definují, zda na konkrétním pozemku může být obytný dům, továrna nebo jen zelená plocha. Před výběrem pozemku je proto zásadní do územního a regulačního plánu nahlédnout.

Co budete řešit?