Stavební úřad vás obvykle o kontrolní prohlídce předem informuje, v určitých případech může také přijít i bez předchozího upozornění. Vždy však platí, že vás musí o vstupu na váš pozemek uvědomit, ale nepotřebuje od vás souhlas. Pozor, kontrole nesmíte bránit a jestliže vás úřad vyzve k účasti na prohlídce, musíte na místě být.

Kontrolní prohlídka se většinou koná, když stavba dospěje do určité fáze. Tu může stavební úřad sám určit při povolení stavby. Může se jednat např. o položení základové desky nebo dokončení obvodových zdí, výjimkou však není ani to, že stavební úřad odloží kontrolní prohlídku až na úplné dokončení stavby.

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídky i v jiném termínu, než který je v povolení stavby uveden. Typicky taková situace nastane pokud někdo upozorní (i anonymně), že stavební práce na vašem domku probíhají nesprávně nebo ruší okolí. Stavební úřad je garantem státního zájmu, aby všechny stavby probíhaly řádně, a bez zjištění skutečné situace si nemůže být jist, že je vše v pořádku. Kontrolu proto nevnímejte ve zlém. Pokud postupujete podle svého povolení, nemáte se čeho bát.

Pracovníci stavebního úřadu při kontrole zjišťují: