Stavební úřad vám povolil postavit domek v konkrétní podobě a na konkrétním místě. Stavět tedy musíte podle projektu, který máte schválený. V průběhu stavby (nebo klidně i před zahájením) se však může stát, že nějakou část projektu potřebujete změnit. Není to nic neobvyklého a stavební zákon s takovou situací počítá jako se změnou stavby před dokončením a můžete o ni žádat opakovaně.

Změny nejčastěji spočívají:

Pozor, změnu stavby před jejím dokončením vám úřad povolí pouze tehdy, když je v souladu s umístěním stavby (územním rozhodnutím nebo územním souhlasem). Pokud navržená změna vybočuje z parametrů a podmínek umístění stavby, musíte požádat i o změnu umístění stavby. Měnit však lze pouze územní rozhodnutí, nikoliv územní souhlas, ten byste museli získat zcela nový.

Přestože možná máte pocit, že je plánovaná změna na vaší stavbě jen malá, neprovádějte ji bez vědomí stavebního úřadu. Hrozí vám, že se bude jednat o nepovolenou změnu stavby. V takovém případě stavební úřad zahájí řízení o odstranění části stavby, dá vám pokutu a může vám i užívání domku zakázat. Řízení o odstranění stavby se nevyhnete ani tehdy, pokud žádáte o změnu stavby až poté, co jste již změny provedli.

Bez schválení úřadu můžete v rozporu s projektem provést pouze nepodstatnou odchylku, která sama o sobě nevyžaduje stavební povolení. Takovou odchylku lze schválit v rámci kolaudace předložením dokumentace skutečného provedení stavby.