Pokud některou část domku nebo rovnou celou stavbu užíváte jinak než k bydlení, aniž by vám to stavební úřad odsouhlasil, nemusí to ještě znamenat nic nepřípustného. Nový způsob užívání může být v pořádku, pokud neznamená žádné ohrožení pro život lidí a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, pro bezpečnost a pro životní prostředí. Může se však stát, že přesto pozornosti stavebního úřadu neujdete.

Jestliže ve svém domě provozujete hotel pro domácí mazlíčky, mateřskou školku nebo opravujete na zakázku automobily, může to vzbudit zájem někoho, kdo na to stavební úřad upozorní. Když stavební úřad zjistí, že svůj dům používáte jiným než povoleným způsobem, vyzve vás, abyste nepovolený způsob užívání okamžitě ukončili. Zároveň vás poučí o povinnosti nechat si nový způsob užívání schválit. Jestliže výzvě nevyhovíte, vydá úřad rozhodnutí a nepovolené užívání stavby vám zakáže.

Užívání stavby nepovoleným způsobem a neuposlechnutí výzvy stavebního úřadu patří mezi přestupky, za jejichž spáchání můžete dostat pokutu. Obvykle se tak děje v klasickém řízení, kdy dostanete oznámení o jeho zahájení. Poté se provedou důkazy, většinou i ústní jednání a nakonec je vydáno rozhodnutí, jímž je buď uložena pokuta, nebo úřad rozhodne o zproštění obvinění.

Stavební úřad může pokutu uložit také příkazem, to však jen v případě, kdy považuje situaci za natolik jasnou, že není třeba provádět důkazy. Pokud s příkazem nesouhlasíte, můžete podat odpor, jímž je příkaz zrušen a uskuteční se klasické řízení.

Příkaz může být vydán i na místě, např. v průběhu kontroly stavebního úřadu. To však jen tehdy, pokud se svou vinou a s uložením pokuty na místě souhlasíte. Učiníte-li tak, nemůžete se již proti příkazu odvolat ani podat odpor.